• Spoorweglaan 25, 2850 Boom
 • 03/888 92 92
 • katleen.gielis@dereuzenboom.be
 • Algemene Informatie

  Schoolregelement

  Het schoolreglement bevat alle relevante informatie over het engagement van ouders en leerkrachten. De inschrijving van uw kind(eren) op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Jullie kunnen het reglement via de knop hieronder rustig nalezen. Wij hopen alvast op een goede samenwerking.

  Schooluren

  Kleuterschool
  08.30u  OPENEN VAN DE POORT
  08.45u onthaal, kringgesprek, pedagogische kalender
  09.00u aanbod van activiteiten
  10.30u drankbedeling, toiletbezoek, zelfstandigheidstraining
  10.45u-11.00u  pauze
  11.05u aanbod van activiteiten
  12.05u opruimen, goede gewoontevorming, zelfstandigheidstraining
  12.20u-13.30u middagpauze
  13.15u OPENEN VAN DE POORT
  13.30u onthaal,  pedagogische kalender
  13.40u aanbod van activiteiten
  14.45u opruimen, toiletbezoek, zelfstandigheidstraining
  14.55u-15.10u pauze
  15.15u aanbod van activiteiten
  15.25u goede gewoontevorming, zelfstandigheidstraining
  15.30u einde van de schooldag
  15.45u SLUITEN VAN DE POORTEN

  WOENSDAG EINDE SCHOOLDAG 12.05u

  Lagere school
  08.45u eerste lesuur
  09.35u tweede lesuur
  10.05u-10.20u

  10.25u – 10.40u

  pauze 4de-5de-6de leerjaar

  pauze 1ste – 2de – 3de leerjaar

  10.40u derde lesuur

  11.30u

  vierde lesuur
  12.20u.-13.30u  middagpauze
  13.15u.  OPENEN VAN DE POORT

  13.30u

  vijfde lesuur
  14.25u-14.40u pauze 1ste – 2de -3de lj
  15.15u-15.30u  pauze 4de – 5de – 6de lj
  14.40u. – 15.30u zesde lesuur
  15.30u einde van de schooldag
  15.45u SLUITEN VAN DE POORTEN

  WOENSDAG EINDE SCHOOLDAG 12.05u

  schooluren

  Inschrijvingen

  Wanneer u kiest voor onze school dan schrijft u uw kind in voor de hele periode van het basisonderwijs (= tot en met het zesde leerjaar). U moet uw kind niet jaarlijks opnieuw inschrijven. Ook bij de overstap binnen onze school van de kleuterschool naar de lagere school hoeft u uw kind niet opnieuw in te schrijven. Alles gebeurt automatisch.

  U dient zich akkoord te verklaren met het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring van de school.

  Inschrijvingen

  Inschrijvingen Schooljaar 2024-2025
  Maak best een afspraak via mail: katleen.gielis@dereuzenboom.be of telefonisch: 03/888 92 92

  Voor schooljaar (2024-2025) is er nog plaats voor volgende kinderen:

  Kinderen geboren in 2022 (instapklas): nog 16 plaatsen

  Kinderen geboren in 2021 (1ste kleuterklas): nog 3 plaatsen

  Kinderen geboren in 2013 (6de leerjaar): nog 6 plaatsen

  Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

  Wanneer en hoe?

  Kleuters geboren in 2022 die reeds een broer of zus op school hebben of kinderen van personeel kan je inschrijven tijdens de voorrangsperiode vanaf 1 september 2023 tot en met 17 februari 2024. Wij hebben voor het geboortejaar 2022 nog 30 plaatsen. Maak hiervoor een afspraak met de directie.

  Kleuters en leerlingen kunnen aangemeld worden vanaf dinsdag 27 februari 2024 om 09.00u tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 17.00u.

  klik hier
  Hebt u geen computer of smartphone, neem dan contact op met het clb of de brugfiguur of de school om de aanmelding te doen.

  Alle aangemelde leerlingen worden geordend per school en per jaar.
  Er wordt rekening gehouden met volgende criteria:

     1. de gekozen school.
     2. de broers en zussen van kinderen die reeds op school zitten en kinderen van personeel.
     3. de afstand tussen de school en het domicilieadres.

  Als een kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!
  Ten laatste vrijdag 19 april 2024 wordt er een mail en/of brief verzonden met het bericht van toewijzing of niet-toewijzing van je kind.

  Vanaf maandag 22 april 2024 tot en met maandag 13 mei 2024.
  Nu kan je je kind inschrijven in de school die je toegewezen kreeg. Maak hiervoor een afspraak met de school.

  Wat brengt u mee?
  – de ISI+-kaart of kids-ID van je kind (foto Kids ID/ ISI+)
  – de rijksregisternummers van de ouders
  – eventueel de gegevens van de vorige school: naam, rapport, verslagen, …

  Vanaf donderdag 23 mei 2024.
  Vanaf nu kan je je kind gewoon inschrijven op de vrije plaatsen. Maak hiervoor best eerst een afspraak met de school.