Verslag schoolraad juni 2018

 

 Goedkeuring verslag 6 februari’18: 

-OK  

 Afscheid Gert :

- Schoolraad kan zelf beslissen of er verkiezingen plaatsvinden.

                                                                        

 Oudervereniging stopt:

- Dit wordt meegedeeld aan de ouders tijdens de infoavond begin september.

- Volgend schooljaar volgt er een nieuwe oproep per brief. Bij onvoldoende positieve reacties worden

  de activiteiten NIET overgenomen met uitzondering van de ‘taart en wijnverkoop’ (omwille van de

  opbrengst +/- 2000euro)

- Het schoolfeest wordt georganiseerd met hulp van losse medewerkers.

- We stellen ons de vraag: ‘Wat is de rol van een oudervereniging?’

  Vooraleer er een nieuwe oudervereniging wordt op gestart, willen we hier duidelijke afspraken

  rond maken.

  NU dient deze oudervereniging louter als financiële ondersteuning in functie van de kinderen.

  Bv. Aankoop van didactisch materiaal, speelplaatswerking …

- De mogelijkheid bestaat om deze mensen hun hulp in te roepen als begeleider van schooluitstappen      

  en sportdagen.

- Uit de tevredenheidsenquete scoort de vraag naar een oudervereniging hoog. Maar helaas is de

  tijdsgeest veranderd en is er weinig of geen vrijwillig engagement meer van de ouders.

                                                          

 Prioriteiten:    

- SOCIO-EMO >>> ‘Geweldloos verzet’ >>> Aanpak binnen onze school opbouwen.

        ° Er wordt meer geweld gepleegd tussen leerlingen en tegenover leerkrachten.

        ° Verbaal geweld tussen leerlingen onderling.

        ° Verbaal geweld van ouders tegenover leerkrachten en directie.

        ° Wij willen als team hier sterker in worden, om zo andere leerlingen die hieronder lijden

           beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.

- TAAL >>> Actiepunt school- en instructietaal.

- ZILL >>>Nieuwe leerplan integreren.

- WO >>> Techniek integreren.

 Nascholingen:

- Tijdens schooljaar ’18-’19 staan deze in teken van ZILL en SOCIO-EMO.

- Nadeel: prijsstijging van nascholingen.

 Lestijden: 

- Kleuters: 9 lestijden minder omwille van late instap 2,5 jarigen.

- Lagere school: 9 lestijden meer.

- NIEUW: ‘Lerarenplatform’ >>> Dit zijn lestijden op niveau scholengemeenschap.

                                             >>> Berekend op de uren van ’17-’18 , zou dit ongeveer 34 lestijden

                                                  opleveren.

                                             >>> Personeelslid wordt aangeworven van 1/10 tot 30/6 voor

                                                  minimaal een halftijdse betrekking.

               DOEL: ° Jonge leerkrachten in school en/of scholengemeenschap te houden.

                          ° Doet vervangingen in eigen school of in de scholengemeenschap.

                          ° Taak bestaat uit minimaal 85 % vervangingen en 15 % zinvolle pedagogische

                             taken.

 

  Wijzigingen schoolreglement: 

- Wet op de privacy aanvullen.

- Absoluut en permanent rookverbod in en rond het schoolgebouw (speelplaats)

- Leerlingenbegeleiding: Taak van CLB verdeelt tussen school en pedagogische begeleiding.

  Schooljaar ’18-’19 is een overgangsjaar omtrent medisch schooltoezicht.

  1e kl >>> medisch toezicht op school samen met de ouders.

  2e kl >>> Leerkracht begeleidt de kleuters naar het medisch centrum in Terhagen.

  1e lj >>> georganiseerd op school, uitgevoerd door verpleegster.

  6e lj >>> georganiseerd op school, uitgevoerd door verpleegster.

  1e en 5e lj >>> Arts dient vaccinaties toe op school.

  ’18-’19: Medisch schooltoezicht 1e klklas organiseren op een woensdag. (voor de schooluren,

  In de namiddag eventueel tot 18u) Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met het CLB in

  Terhagen.

-Ondersteuningsnetwerk: Meer info + taakomschrijving.

- Kostprijzen: ° Prijs van abonnementen zijn verhoogd.

                       ° Soepproject en Tuttifrutti (fruit op school) loopt van herfst- tot paasvakantie.

                          >>> Kosten Tuttifrutti onderhandelingen met Lyons (aangezien geen bijdrage

                               meer via oudervereniging)

                               Fruit werd in het verleden 10 weken gesponsord door de overheid.

                          >>> Kosten Soepproject: sponsering Cummings en gemeente.

 

  Communicatie binnen OLVI: 

-De communicatie wordt geleid door de leden van de Raad van bestuur. Zij willen de school op

  een positieve manier naar buiten brengen.

-Vaststelling: Meerderheid van leerlingen basisschool stroomt door naar secundair van OLVI.

                      Minderheid van leerlingen basisschool stroomt door naar PTS, PIVA,

                      Sport Den brandt, kunstopleiding.

 

 

Beleidscontract CLB: 

-Ongewettigde afwezigheden gaan in stijgende lijn.

-CLB doet extra melding bij schoolverandering aan nieuwe school m.a.w. afwezigheden gaan mee.

-CLB volgt tuchtdossiers mee op. Hieromtrent nog duidelijkere afspraken maken. 

 

 Volgende vergadering schooljaar ’18-‘19: Di 02-10-18

                                              Di 12-02-19

                                              Di 18-06-19                                 


  

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.