Verslag schoolraad 20 juni 2016

  Goedkeuring verslag 16 februari’16:                                                                                                                                          -OK  

-Opmerking: Wanneer je geen lid bent van facebook kan je de foto’s die de klassen op fb zetten

  niet bekijken. Hier is geen oplossing voor.

-Pestformulier vanaf eind juni te raadplegen / gebruiken. Deze aanvragen komen dan

  rechtstreeks bij de directie.

Wijziging schoolreglement: 

-Omwille van het M-decreet wordt er bij inschrijving meer informatie aan de ouders gevraagd.

  Ouders ondertekenen deze inschrijving onder ontbindende voorwaarden. Wanneer er te weinig

  of onvoldoende informatie over het kind wordt gegeven , kan deze inschrijving teniet worden

  gedaan.   

-Ontslagnemende leden: Ludo Laureysens, Leo Lauriks, Bruno Struyf.  Nieuw lid: Tom Claes.

-CLB-medewerkers zijn dezelfde dan dit schooljaar.  

-Specifiek voor onze school: vanaf’16-’17 zal er enkel nog water gedronken worden op onze school

 (kraantjeswater). 

-We kunnen geen verse soep aanbieden op school. Er is heel wat te doen om wetgeving &

  attesten. Dit zou de kostprijs die we moeten doorrekenen aan lln de hoogte in jagen.   

-Wanneer ouders hun schoolrekeningen niet betalen, worden de kosten van aangetekende

  zendingen ten laste van de ouders gelegd. De gebruikelijke basisherinneringen blijven bestaan.  

Prioriteiten: 

-Schooljaar ’16-’17 ‘wereldoriëntatie’ volledig afwerken.

-Opstellen van regels & afspraken i.v.m. speelplaats en schoolgebouw.  Dit a.h.v. pictogrammen

  zodat deze duidelijk zijn voor iedereen.  

-Opstarten ‘taal’ dit met behulp van onze pedagogische begeleiding.

-Nieuwe leerplan: ZILL (zin in leren, zin in leven): Eerste info, hoe gaan we hier als school mee

  werken?

Lestijden:

-Telling op 1-10-’16 wegens herstructurering.

-Directie doet een prognose naar lestijden. Volgens de inschrijvingen ziet dit er positief uit.

-Op zoek naar 2 interims voor 6A & 6B omwille van zwangerschap.

Participatiedecreet:

-Geen vragen hieromtrent.

Bouw: 

-Op de planning staat nog de 3e en laatste uitbreiding van de speelplaats. Afwerking (hopelijk)

  voorzien tegen voorjaar ’17.

-Speeltijden worden uitgetest en geëvalueerd.

  Test: 8.30u – 13.30u: alle lln samen op afgesproken ruimtes.

           VM speeltijd: Lagere school (1-2-3-4-5-6)samen / kleuters >>>> op 2 momenten.

           NM speeltijd: 1-2-3 lagere / 4-5-6 lagere / kleuters  >>>> op 3 momenten.

Scholengemeenschap:

-Geen meldingen die op de werking van onze school invloed hebben.

Nieuwe schoollogo:

-Werd getoond aan de leden.

Opendeurdag:

-Zaterdag 3-09-’16 vanaf 14u.

-Wat staat er op de planning? 14u-17u Zoektocht doorheen onze school. Iedereen kan zo een

                                                             kijkje nemen in onze nieuwe huisvesting.

                                                14u- …. Kraampjes bemand door verschillende Boomse  

                                                            verenigingen vb. jeugdbewegingen, muziekschool,

                                                            harmonie, beukennootje, CC De steiger, bib,

                                                            oudervereniging, …

                                                14u- …. Drank- & eetgelegenheid.

Nieuwe directie:

-De Kade: Annemie Coopman

-Middenschool: 1e graad: Jan Smits

                        2e graad: Rudi De Loenen

                        3e graad  ???

-Algemeen directeur: Lucien Van Zwijnsvoorde

 Pensioen:

Werner Gebruers gaat op 30-06-’16 met pensioen

 

Data volgende vergadering schooljaar ’16-‘17: Di 11 okt ‘16

                                                     Ma 13 febr’17

                                                     Ma 19 juni’17

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.