Verslag babbeltak 6 juni 2017

Welkom.

Evaluatie:

Babbeltak:

Ouders zijn zeer enthousiast, zij zien de Babeltak als een ontspanningsmoment waarbij zij over hun kinderen, de school en opvoeden kunnen praten. Samen van gedachten kunnen wisselen en elkaar tips geven.

Plannen voor de toekomst: - spreken over opvoeding en gezondheid blijft interessant als ook het verkennen van de gemeente.

Babbelboom:

Het oefenen van het Nederlands vinden zij zeer belangrijk. De gestructureerde taallessen maken hun kennis van het Nederlands groter. Elk beetje telt. Ouders voelen zich sterker en dit komt zo ten goede aan hun kinderen.

Website gemeente Boom: Samen overlopen we de opbouw van de website van onze gemeente. Wat vinden we waar terug ? Waar en bij wie kunnen we terecht met bepaalde vragen? We hadden vooral oog voor de diensten “sport” en “jeugd”.  Aan welke sporten en activiteiten kunnen onze kinderen tijdens de grote vakantie deelnemen?

 

Boeken kaften:

Samen verschillende manieren van boeken kaften uitgeprobeerd. Er werden praktische tips uitgewisseld zoals kleefband op de randen en hoekjes aanbrengen als versteviging. We maakten ook handig gebruik van YouTube. Volgend schooljaar zien al onze boeken er super uit.

Sport :

Marleen van de gemeentelijke sportdienst kwam ondanks haar blessure toch informeren naar wat de ouders vonden van de lessen “figuurtraining voor dames”. Dankzij de positieve reacties  kon zij ons dan ook melden dat de lessen half september terug gestart zullen worden. Waar en wanneer zal zij ons tijdig laten weten.

 

 

Verslag babbeltak 2 mei 2017

FEESTEN

Welkom.

We brachten een gezellige namiddag door waar er veel werd verteld en gelachen. We kwamen heel wat te weten over verschillende tradities bij feesten binnen een bepaalde cultuur. Wanneer vieren we feest? Hoe verloopt zo’n feest? Typische kleding, …  . Bij feesten hoort natuurlijk ook een mooi gedekte tafel en lekker eten. We gingen praktisch aan de slag met het vouwen van servetten tot een bloem.  Enkele moeders en juffen hadden koekjes gebakken. Recepten werden uitgewisseld.

Tijdens volgende Nederlandse lessen (Babbelboom) zullen er niveaugroepen opgericht worden.

 

Er werd nog even reclame gemaakt voor de bewegingslessen voor dames. Maar dit was blijkbaar niet meer nodig. Iedereen zal deelnemen J. Deze lessen worden georganiseerd door de sportdienst van Boom.

 

 

 

Verslag babbeltak 14 maart 2017

Gasten: Dorien: Huis van het kind, Marjan: vormingplus, Lies: CKG, Bram jeugddienst, Marleen: sportfunctionaris, Katrien: Atmetis.

Welkom.

 

Goed nieuws: na de paasvakantie starten we elke dinsdagnamiddag  met onze Nederlands les de “Babbelboom”.  Met dank aan de gemeente voor de sponsering.

 

Opgelet elke 1ste dinsdag van de maand blijft onze “Babbeltak” doorgaan waar al onze ouders van de school welkom zijn.

Tablets:

Bram van de jeugddienst laat ons kennismaken met enkele interessante educatieve apps voor onze kinderen.  (cijfers en letters, hoofdsteden, …)

Lies van het CKG ( centrum kind en gezin )geeft ons enkele tips rond afspraken die we samen met onze kinderen kunnen maken betreffende hun tabletgebruik.

-        Na het huiswerk

-        1uur per dag op het tablet spelen, samen uur bepalen

-        Niet vlak voor het slapen gaan. Dit heeft nadelige gevolgen voor onze nachtrust.

We kregen ook een handig document om deze afspraken vast te leggen (contractje)

Kinderen moeten toelating vragen aan ouders om een app te downloaden. Kijk zeker na of de app aangepast is aan de leeftijd van het kind.

 

Als ouder moeten we ook consequent zijn in het gebruik van de tablet. Samen met de kinderen ons aan de gemaakte afspraken houden en zelf het goede voorbeeld geven. Bv. niet aan de tafel tijdens het eten.

Sport :

Marleen van de gemeentelijke sportdienst kwam informeren naar de interesse van vrouwen voor sport, tijdens de schooluren. De meest interesse was er voor oefeningen rond figuurcorrectie.

 

Er zal daarom een reeks van 4 gratis proeflessen worden opgestart op dinsdag  9/16/23 en 30 mei telkens van 9 tot 10 uur. De juiste locatie moet nog vastgelegd worden. Marleen zal ons op de hoogte houden en ons de nodige flyers bezorgen.

Verslag babbeltak 7 februari 2017

Welkom aan iedereen,

Bespreken van de schoolbrieven.

Voorstellen van het buurtrestaurant.

Uitnodiging voor bezoek aan bib met ouders op 14 februari.

 “Samen spelen = samen leren”

 Onze kinderen spelen veel op computer en tablets. Toch is het belangrijk om met echte spellen te spelen. Tijdens de volgende Babbeltak gaan we hier dieper op in en zullen externen ons informeren over het juiste gebruik van tablets en over welke spellen geschikt zijn voor onze kinderen.

We  hebben samen gezelschapsspelen gespeeld en nadien hadden we de mogelijkheid om die spellen te maken met kosteloos materiaal zodat we ze thuis ook met onze kinderen kunnen spelen.

Het was een gezellige namiddag,  waar veel gelachen werd en we vele nieuwe spellen hebben leren kennen. Een geslaagde namiddag!

Volgende Babbeltak zal doorgaan op dinsdag 14 maart.  
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.